supersparents supplement

อาหารเสริมของเด็ก

อาหารที่ท่านให้กับทารกนั้นถ้าให้อย่างถูกต้องตามวัยนั้นจะดีต่อพัฒนาการของเด็กเป็นอย่างมาก เพราะในปัจจุบันพฤติกรรมการให้อาหารทารกในประเทศไทย ยังมีปัญหาการให้อาหารตามวัยอยู่ ยกตัวอย่างเช่น ส่วนประกอบไม่เหมาะสม เริ่มให้อาหารเร็วเกินไป สารอาหารไม่เพียงพอ ซึ่งส่งผลต่อน้ำหนักและการเจริญเติมโตไม่สมวัย ซึ่งมักจะพบกับเด็กที่มีอายุเกิน 6 เดือนไปแล้ว รวมไปถึงปัญหาอ้วน การขาดธาตุเหล็ก การขาดวิตามิน ซึ่งถ้าใครกำลังเจอกับปัญหาดังกล่าวก็มีวิธีแก้ง่ายๆโดยการหาคู่มือการทำอาหารสำหรับเด็กสักเล่มหรือมีข้อแนะนำดั่งต่อไปนี้