superparent cry

ปัญหาที่พบบ่อยของเด็กเล็ก

สำหรับคุณแม่มือใหม่ทั้งหลายต่างก็จะเจอปัญหาเหมือนๆกันสำหรับเด็กเล็กที่จะมีอาการร้องไห้งอแงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งเราจะมาบอกถึงต้นเหตุเหล่านั้นและวิธีปลอบโยนพวกเด็กๆว่ามีอะไรบาง เช่น