superparent mom

ประสบการณ์การเลี้ยงเด็กในช่วงแรกเกิดของดิฉัน

คงจะปฏิเสธไม่ได้เลยว่ามนุษย์เราทุกคนนั้นเมื่อถึงช่วงวัยที่เหมาะสมแล้ว การสืบทอดทายาทถือเป็นเรื่องที่จำเป็น เพราะว่าการที่เรามีลูกนั้นเปรียบเสมือนเป็นการสร้างครอบครัวที่สมบูรณ์ที่สุด เพราะในยามที่เราแก่ตัวลงนั้นลูกของเราจะเป็นหลักให้เราในยามที่เราช่วยเหลือตัวเองไม่ได้นั่นเอง