แนะนำการเลี้ยงดูเด็กอายุ 10 ขวบ

เด็กในแต่ละวัยย่อมมีพัฒนาการที่แตกต่างกันออกไป เมื่อเป็นเช่นนี้แน่นอนว่าเรื่องของการเลี้ยงดูก็ย่อมที่จะต้องแตกต่างกันไปตามแต่สภาพในช่วงเวลานั้นๆ ด้วยเช่นเดียวกัน ด้วยความที่เด็กแต่ละวัยจะมีทั้งร่างกาย จิตใจ ความคิดที่พัฒนาขึ้นตามลำดับการเลี้ยงดูที่ดีเองก็จำเป็นจะต้องมีความเข้าใจเด็กในช่วงแต่ละวัยด้วยเหมือนกัน หากเป็นเด็กวัย 10 ขวบ ซึ่งหลายๆ ที่บ่งบอกว่าเริ่มเตรียมตัวเข้าสู่วัยแรกรุ่นแล้วก็ย่อมมีการเลี้ยงดูที่ต้องเข้าใจเด็กวัยนี้ด้วย การเลี้ยงดูที่ดีต้องไม่ทำให้เขาเหมือนเด็กเล็กๆ แต่ก็ไม่ใช่ว่าจะสอนให้เขาเข้าใจในความเป็นผู้ใหญ่แบบเต็มตัว

การเลี้ยงดูเด็กอายุ 10 ขวบ

  1. เข้าใจในความคิดของเด็ก – สิ่งแรกในการเลี้ยงเด็กไม่ว่าจะวัยใดก็ตามการเข้าใจความคิดของเขาเป็นเรื่องดีที่สุด สำหรับเด็กวัย 10 ขวบ วัยนี้เขาเริ่มที่จะมีความคิดที่โตมากขึ้นเพราะมีการเข้าสังคมมากขึ้น ได้เรียนรู้อะไรต่างๆ มากขึ้น เริ่มมีการตัดสินใจด้วยตัวเองได้ในบางเรื่อง เพราะฉะนั้นก็ควรเข้าใจในความคิดที่เขาคิดอยู่ว่าเป็นอย่างไร หากอันไหนดีก็สนับสนุนแต่ถ้าเรื่องไหนไม่ดีก็ต้องอธิบายให้เข้าใจว่าการคิดแบบดังกล่าวมันจะส่งผลเสียอย่างไรบ้าง
  2. เริ่มวางแผนอนาคตในสิ่งที่เขาชื่นชอบ – เด็กวัยนี้เริ่มที่จะแสดงออกในสิ่งที่เขาชอบออกมาได้บ้างแล้ว อาทิ การวาดรูป การ้องเพลง การเรียน เป็นต้น หากเริ่มสังเกตได้ว่าเด็กชอบอะไรเป็นหลักก็ให้ลองพูดคุยพร้อมทั้งสนับสนุนเรื่องดังกล่าวอย่างเต็มที่เพื่ออนาคตที่ดีของเด็กเอง
  3. เริ่มให้รู้จักเข้าสังคมที่ใหญ่ขึ้น – การสอนให้เข้าสังคมที่ใหญ่ขึ้นก็คือเริ่มให้รู้จักมีการวางตัวที่ดี ใช้คำพูดที่สุภาพ สอนให้รู้จักว่าสิ่งไหนควรทำหรือไม่ควรทำ เช่น มารยาทในการทานข้าวกับเพื่อน, การมีน้ำใจกับผู้อื่น เป็นต้น สิ่งเหล่านี้จะทำให้เด็กติดตัวไปเมื่อเขาโตขึ้น
  4. มีการอธิบายความเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย – เด็กวัย 10 ขวบ บางคนโดยเฉพาะผู้หญิงเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายที่เห็นได้อย่างชัดเจน เด็กบางคนอาจตกใจซึ่งเมื่อเป็นเช่นนี้ก็จำเป็นจะต้องอธิบายถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับร่างกายของเขาว่ามันคือเรื่องธรรมชาติและไม่ให้เด็กรู้สึกตกใจหรือมองว่าเป็นเรื่องประหลาดในชีวิต
  5. สอนให้รู้จักควบคุมอารมณ์ – ไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ทางด้านใดก็ตามแต่ต้องรู้จักให้มีการควบคุมอารมณ์ที่ดีอยู่เสมอ เพราะบางครั้งเด็กในวัยนี้มักทำอะไรลงไปโดยที่เขาไม่รู้ว่าเกิดจากอารมณ์เป็นต้นเหตุ ต้องให้รู้จักมองว่าอารมณ์แบบไหนคือสิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำ