เลี้ยงลูกแบบฝรั่ง เป็นอย่างไร

เลี้ยงลูกเป็นคนดี มีความสุข ตัดสินใจได้ด้วยตัวเอง ความคิดสร้างสรรค์นั่นก็คงเป็นนิยามของวิธีแบบฝรั่ง แน่นอนแหละว่าการมีลูกนับเป็นความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่และสำคัญอย่างหนึ่ง หลายๆ คนจึงมักเตรียมความพร้อมทั้งด้านการศึกษา บุคลิกภาพ ฯลฯ แต่ผู้ปกครองส่วนในสมัยนี้มักสนใจในสิ่งอื่นมากกว่า ไม่ว่าจะเป็น ความฝัน วิธีการเรียน ความเป็นส่วนตัว วิธีการใช้ชีวิตของลูกๆ เรียกได้เลยว่าควบคุมชีวิตของลูกให้เป็นตามที่ต้องการ ดังนั้นมันจึงเป็นการดีเพื่อเรียนรูวิธีการเลี้ยงดูแบบมีความสุขทั้งสองฝ่าย มาเริ่มกันเลย

 

 

การแสดงความคิดเห็น

ฝรั่งมักให้ลูกของพวกเขาแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ ขอแค่ไม่ขัดต่อหลักศีลธรรม พื้นฐานทางสังคมและความเป็นจริง พวกเขาพร้อมรับฟังอย่างเต็มที่ ไม่มีการมองว่าคำพูดของเด็กไม่มีมูลมากพอ หรือ ความคิดผู้ใหญ่ถูกเสมอ หากฝ่ายผู้ใหญ่ผิดจริง ก็พร้อมที่จะขอโทษ เพราะไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ล้วนทำผิดได้ทั้งนั้น คำขอโทษจึงเป็นคำสำคัญแก่ทั้งสองวัย นี่จึงส่งผลให้ตัวเด็กมีความมั่นใจ กล้าพูดกล้าทำกล้ารับ และขอโทษอย่างจริงใจโดยไม่มีศักดิ์หรืออื่นๆมาค้ำขอเลย

การเรียน/การศึกษา และเส้นทางความฝัน

อย่างที่รู้กันว่าฝรั่งนั้นไม่ได้เคร่งเรื่องเกรดและการศึกษาในห้องเรียนอย่างเมืองไทย พวกเขาส่งเสริมให้ลูกได้เรียนรู้นอกห้องเรียนด้วยซ้ำ เด็กจะได้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  ทั้งยังร่วมลองผิดลองถูกกับเด็กในการหากิจกรรมหรืองานอดิเรกให้ทำ เพื่อให้ตัวเด็กได้ค้นพบในสิ่งที่ชอบจริงๆ ฝ่ายผู้ปกครองจะพยายามสนับสนุนให้เด็กเลือกในสิ่งที่ทำแล้วมีความสุข และสามารถอยู่ได้ด้วยตัวเอง นอกจากนี้ไม่ว่าความฝันของเด็กจะเป็นอย่างไร จะซับซ้อน หนทางค่อนข้างยาก ทรหดสักแค่ไหน พวกเขาก็พร้อมที่จะช่วยสรรหาวิธีร่วมกัน เพื่อส่งเด็กๆไปถึงที่หมายที่ใฝ่ฝัน

การลงโทษเมื่อเด็กทำผิด

พวกเขาจะไม่เน้นการใช้ความรุนแรง เตะ ตี ต่อย หรือกักขังหน่วงเหนี่ยว ในขณะที่ไทยเราชอบยึดหลักที่ว่า no pain no gain ทั้งที่พวกเราสามารถใช้วิธีอื่นอย่าง การ be nice to each other กับ use reason ในการจัดการได้แท้ๆ แต่ไทยก็ยังไม่ค่อยนิยมมากนัก กลับกันฝรั่งจะให้ลูกของพวกเขาเข้ามุม โดยกำหนดเวลาในแต่ละครั้ง วิธีนี้ช่วยให้เด็กใจเย็นลง จากนั้นจึงคุยกับเขาด้วยเหตุผลว่าการทำแบบนั้นมันไม่ถูกนะ เพราะมันจะก่อให้เกิดสิ่งนี้ตามมา การทำแบบนี้ช่วยส่งเสริมให้เด็กสำนึกผิดได้จริงๆ มิหนำซ้ำยังเรียนรู้ในเรื่องการใช้เหตุผล ไม่ใช้อารมณ์ร้อนในการแก้ปัญหา ในอีกทางหนึ่ง หากเราเลือกที่ใช้ความรุนแรง เด็กส่วนใหญ่มักไม่ได้สำนึกผิดหรือคิดได้แบบสมบูรณ์ เผลอๆอาจหยุดทำด้วยความหวาดกลัวเฉยๆซึ่งนี่ก็ถือว่าเป็นวิธีที่ไม่ถูกต้อง

ความตรงต่อเวลาและมีวินัย

แน่นอนแหละว่าฝรั่งเป็นคนที่ค่อนข้างเคร่งครัดในเรื่องเวลาอยู่แล้ว เพราะ 1 นาทีของพวกเขาย่อมมีค่า ดังนั้นพวกเขาจึงปลูกฝัง และสอนลูกในเรื่องความสำคัญของเวลาอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็น การมาสาย 1 ครั้ง จะทำให้ตารางอื่นๆของวันนั้นโดนเลื่อนอย่างไรบ้าง ทั้งบางคนที่ได้รับผลกระทบจากการมาสาย พวกเขาก็ไม่สามารถใช้เวลากับส่วนนั้นได้อย่างเต็มที่ เนื่องจากต้องไปทำงานหรือรับผิดชอบในส่วนอื่นต่อ การทำแบบนี้จะยิ่งเน้นย้ำให้เด็กได้เลยว่า เวลาเป็นสิ่งสำคัญ และแต่ละคนล้วนไม่อยากให้เวลาที่ใช้นั้นเสียเปล่าหรือตารางเวลาพังนั่นเอง

ส่งเสริมด้านการอ่านตั้งแต่เด็ก

ฝรั่งมักอ่านนิทานให้ลูกฟังตั้งแต่เยาว์วัย ส่วนใหญ่มักเป็นนิทานก่อนนอน มักเริ่มด้วยหนังสือที่มีแต่ภาพเพื่อการจดจำที่ง่าย จากนั้นจึงค่อยเริ่มมีตัวหนังสือให้ร่วมอ่านไปด้วย จากนั้นผู้ใหญ่มักถามสิ่งที่เด็กได้รับและเรียนรู้จากเรื่องนี้ หรือความคิดเห็นโดยรวม เพราะนอกจากจะได้รู้ความคิดของเด็ก ยังเสริมสร้างให้เขามีจินตนการอีกด้วย ท้ายที่สุดหากสิ่งที่เขาคิดมันไม่ถูกต้องหรือผิดตามความเป็นจริง ก็ทำการแก้ไขความเข้าใจผิดนั่นให้เขา