supersparents supplement

อาหารเสริมของเด็ก

อาหารที่ท่านให้กับทารกนั้นถ้าให้อย่างถูกต้องตามวัยนั้นจะดีต่อพัฒนาการของเด็กเป็นอย่างมาก เพราะในปัจจุบันพฤติกรรมการให้อาหารทารกในประเทศไทย ยังมีปัญหาการให้อาหารตามวัยอยู่ ยกตัวอย่างเช่น ส่วนประกอบไม่เหมาะสม เริ่มให้อาหารเร็วเกินไป สารอาหารไม่เพียงพอ ซึ่งส่งผลต่อน้ำหนักและการเจริญเติมโตไม่สมวัย ซึ่งมักจะพบกับเด็กที่มีอายุเกิน 6 เดือนไปแล้ว รวมไปถึงปัญหาอ้วน การขาดธาตุเหล็ก การขาดวิตามิน ซึ่งถ้าใครกำลังเจอกับปัญหาดังกล่าวก็มีวิธีแก้ง่ายๆโดยการหาคู่มือการทำอาหารสำหรับเด็กสักเล่มหรือมีข้อแนะนำดั่งต่อไปนี้

อาหารที่เหมาะสำหรับเด็กและทารก complementary food หมายถึงอาหารสำหรับเด็กหรือทารกที่นอกเหนือจากนำนมแม่หรือนมผสม ซึ่งดีต่อร่างกายเพื่อให้เด็กได้สารอาหารที่ครบถ้วนปราศจากโรค และเพียงพอกับความต้องการของร่างกายสำหรับในการเจริญเติมโต ซึ่งช่วยให้ทารกปรับการรับประทานอาหารเหลวมาเป็นอาหารกึ่งแข็งกึ่งเหลวได้ หรือ semisolid food เพื่อต่อๆไปจะได้ทานอาหารแบบผู้ใหญ่จะได้มีพัฒนาการในการกินที่เหมาะสม

ความเหมาะสมและประโยชน์ของอาหารเด็กตามวัย ใน 6 เดือน แรกสารอาหารที่ได้จากน้ำนมแม่นั้นเพียงพอกับพัฒนาการของทารก หรือนมผสมสำหรับแม่ที่มีปัญหาการให้นมลูก ลูกจะได้สารอาหารที่ดีขนาดไหนนั้นขึ้นอยู่กับสุภาพของแม่ พอหลังจากนั้นทารกต้องได้สารอาหารเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นสารอาหารบางชนิด เช่น โปรตีน เหล็ก แคลเซียม สังกะสี ไอโอดีน วิตามินเอ ซึ่งจำเป็นต่อร่างกายของเด็กในวันนี้เป็นเรื่องปกติ ซึ่งสำหรับแม่ที่เจอกับปัญหาลูกน้ำหนักลดไม่สามารถให้สารอาหารจานมแม่ได้เพียงพอก็สามารถที่จะให้อาหารของเด็กก่อน 6 เดือน ได้แต่ไม่ควรให้เด็กอายุต่ำกว่า 4 เดือน