supersparents school

การเลือกโรงเรียนให้ลูกน้อยบันไดก้าวแรกสู่ความสำเร็จ

ในปัจจุบันการเลือกโรงเรียนให้กับลูกน้อยของเราถือว่าเป็นอีกปัญหาหนักใจสำหรับ พ่อ – แม่ ผู้ปกครองที่จะต้องปล่อยให้ลูกน้อยของเราต้องไปเผชิญโลกกว้างเพื่อการเตรียมตัวเข้าสู่สังคมในอนาคต โรงเรียนจึงถือเป็นบันไดขึ้นแรกในการเตรียมพร้อมเข้าสู่สังคม ปัจจุบันในยุคสมัยที่เปลี่ยนไปมีหลายสิ่งหลายอย่างที่แปรเปลี่ยนไปตามยุคสมัย หากย้อนมองไปในอดีต ครอบครัวแต่ละครอบครัวนั้นมีลูกหลายคน เพื่อให้เหล่าลูกๆ นั้นช่วยทำงานแบ่งเบาภาระแต่ในปัจจุบันครอบครัวส่วนมากนั้นมีลุกน้อยลง เฉลี่ยครอบครัวละ 2-4 คนเท่านั้นเนื่องในสภาวะสังคมในปัจจุบันที่มีการแข่งขันที่สูงขึ้น การศึกษาจึงเป็นสิ่งจำเป็นในการปูทางอนาคตให้กับลุกๆ ของเรา ดังนั้นโรงเรียนจึงถือว่าเป็นสถาบันที่สำคัญไม่แพ้สถาบันครอบครัวเลยทีเดียว วันนี้เราเลยมีหลักเกณฑ์ เล็กๆน้อยๆ ให้กับพ่อ – แม่ผู้ปกครองที่กำลังจะหาโรงเรียนให้กับลูกน้อยของเรา

การเลือกโรงเรียนให้กับลูกน้อย

-เดินทางสะดวกอยู่ใกล้ที่บ้านหรือที่ทำงาน สำหรับสังคมเมืองแล้วการเลือกโรงเรียนของลูกน้อยให้อยู่ใกล้กับที่ทำงานหรือบ้านถือว่าช่วยเพิ่มความสะดวกสบายในการไปรับไปส่ง และยังสามารถไปหาลูกของท่านได้ทันทีหากเกิดเหตุด้วนที่ต้องรีบไปรับ

-สะอาด ปลอดภัย และกว้างขวาง ถือว่าเป็นอีกปัจจัยหนึ่งในการเลือกที่จะให้ลุกน้อยของเราได้ก้าวเข้าไปสู่สังคมที่มีความปลอดภัยทั้งจากสภาพแวดล้อมหรืออุปกรณ์ต่างๆ ที่ลูกของเราไปสัมผัส และต้องมีพื้นที่กว้างขวางเพื่อใช้ในกิจกรรมอีกด้วย

-บุคลากรครูและผู้เกี่ยวข้อง เราต้องแน่ใจว่าโรงเรียนที่เราไว้วางใจฝากลุกของเราไปเรียนนั้นต้องมีบุคลากรที่มีคุณภาพ และมาตรฐาน มีทัศนะคติและจริยธรรมที่ดี ในการอบรมสั่งสอนลูกเรา

-อาหารปัจจัยสำคัญโดยตรงในการเลือกโรงเรียน เพราะอาหารนั้นเป็นส่วนสำคัญซึ่งส่งผลโดยตรงกับตัวเด็ก โรงเรียนที่ดีต้องมีโรงอาหารที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และเพียงพอต่อจำนวนของเด็กนักเรียน และมีระบบของการจัดการเวลาทานอาหารในมื้อต่างๆ อย่างดี